ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Υπουργός Υγείας Οφείλει να Δει κατά Πρόσωπο τα Προβλήματα στα Νοσοκομεία

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην σημερινή του συνέντευξη με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στο χώρο της δημόσια υγείας ο αρμόδιος Υπουργός μίλησε αόριστα και με διάθεση να ωραιοποιήσει την κατάσταση που επικρατεί λόγω των οξυμμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια. Είναι ένα πράγμα οι στατιστικές και οι αριθμοί, και άλλο η πικρή καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο Κύπριος ασθενής.

Είναι φανερό από τη συνέντευξη του Υπουργού ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας του οποίου η εφαρμογή είναι αμφίβολη. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει το Σχέδιο είναι η αυτονόμηση των νοσοκομείων η οποία όμως για να επιτευχθεί θα πρέπει πρώτα να αναδιοργανωθούν με:

  • ίδρυση και λειτουργεία των απαραίτητων κλινικών
  • την συμπλήρωση του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού
  • και κάλυψη τους με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό.

                                                                                            Λευκωσία, 17 Μαΐου, 2018

You may also like