ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να μην μένουμε μόνο σε ζητήματα φραστικής διακήρυξης αλλά με σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό να προχωρήσουμε και στην προώθηση της λήψης πρακτικών μέτρων σε  βάρος της Τουρκίας

συμπερασματα των 28 για τουρκια

Σε σχέση με το παρελθόν όντως είναι βελτιωμένη η αναφορά των Συμπερασμάτων των 28 για την Τουρκία.

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε ζητήματα φραστικής διακήρυξης αλλά με σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό να προχωρήσουμε και στην προώθηση της λήψης πρακτικών μέτρων σε  βάρος της Τουρκίας.

Αυτό είναι επιβεβλημένο από τη στιγμή που η Τουρκία δεν συμμορφώνεται και δεν προχωρεί στην υλοποίηση των κυπρογενών υποχρεώσεων που ανέλαβε το 2005 ενώπιον της Ε.Ε. και αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2018

 

You may also like