ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με αφορμή τις τουρκικές δηλώσεις για διεξαγωγή γεωτρήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καλούμε την Κυπριακή Κυβέρνηση να προβεί σε προληπτικές ενέργειες κυρίως προς την Ε.Ε.

ΑΟΖ - ΚΥΠΡΟΣ

Με αφορμή τις τουρκικές δηλώσεις για διεξαγωγή γεωτρήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση να προβεί σε προληπτικές ενέργειες κυρίως προς την Ε.Ε.

Με αυτό τον τρόπο σε περίπτωση παραβίασης των χωρικών υδάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, να είναι δυνατή η προώθηση ενεργειών οι οποίες να στοχεύουν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε βάρος της Τουρκίας, κυρίως από την πλευρά της Ε.Ε.

 

Λευκωσία, 4 Ιουνίου 2018

You may also like