ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καλούμε την κυβέρνηση να εξετάσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το ενδεχόμενο η εγγύηση των 2,6 δισ. να παραχωρηθεί από την ΕΚΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εκτιμούμε ως θετική κίνηση την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και ευχόμαστε ότι τα άτομα αυτά δεν θα αξιοποιηθούν στο Φορέα Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Την ίδια στιγμή εκτιμούμε ότι είναι επιβεβλημένη και η παραίτηση του κλιμακίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που είχε την ευθύνη του εποπτικού ελέγχου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση να εξετάσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το ενδεχόμενο η εγγύηση των 2,6 δισ. να παραχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί εποπτικοί μηχανισμοί στην ουσία υποχρεώνουν την κυπριακή κυβέρνηση να παραχωρήσει την Συνεργατική μόνο στην Ελληνική Τράπεζα, αποκλείοντας στην ουσία οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

 

Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2018

You may also like