ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαιώνει την ανάγκη διαμόρφωσης μίας διεκδικητικής πολιτικής που δεν θα περιορίζεται μόνο στη φραστική καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων

Η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαιώνει την ανάγκη για διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Ελλάδα και άλλες χώρες, μιας πιο διεκδικητικής πολιτικής στο επίπεδο της Ε.Ε., η οποία θα αφορά κυρίως την Τουρκία.

Η πολιτική αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στη φραστική καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων σε Κύπρο και Αιγαίο αλλά με τρόπο συντεταγμένο και καλά σχεδιασμένο να προωθεί την άσκηση πολιτικών και, όχι μόνο πιέσεων, προς την Τουρκία η οποία:

  • αφενός μεν πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα ευρωπαϊκά εδάφη και
  • αφετέρου να υλοποιήσει στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της Ε.Ε. από τον 2005 και τις οποίες μέχρι στιγμής αρνείται να εφαρμόσει.

Στους σχεδιασμούς αυτούς απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνεται η αποτροπή οποιασδήποτε μορφής αναβάθμισης των ευρωτουρκικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, καθώς επίσης και η προετοιμασία για τη λήψη κυρώσεων και πρακτικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τουρκίας.

 

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2018

You may also like