ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση οφείλει να κατοχυρώσει την απαλλαγή των εγγυητών μέσα από το «Εστία»

Εκποιήσεις Ακινήτων

Το κούρεμα των καταθέσεων που ήταν μια από τις μεγαλύτερες αιτίες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και κυρίως στη δημιουργία μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων,  περιλάμβανε και ποσό για την απαλλαγή των εγγυητών για να καλυφθεί η αφερεγγυότητά τους.

Συνεπώς οι εγγυητές θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί.

Από την στιγμή που αυτό δεν έγινε και δεν επιβλήθηκε στον τραπεζικό τομέα, η κυβέρνηση οφείλει να κατοχυρώσει την απαλλαγή των εγγυητών μέσα στη λειτουργία του «Εστία».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2018

You may also like