ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση να εμείνει στο μη ξεπάγωμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων της Τουρκίας και στη μη οικονομική, εμπορική και πολιτική αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσεων εάν προηγουμένως η Τουρκιά δεν υλοποιήσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις

Με αφορμή τις διάφορες δηλώσεις περί ανοίγματος ενταξιακών κεφαλαίων ή και παραχώρησης κονδυλίων στην Τουρκία, καλούμε την κυβέρνηση να εμείνει στο μη ξεπάγωμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιβάλλεται να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε οικονομική, εμπορική και πολιτική αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας – Ε.Ε. εάν προηγουμένως η Τουρκιά:

  • δεν σταματήσει τις προκλήσεις,
  • δεν σεβαστεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και
  • δεν υλοποιήσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της Ε.Ε. το 2005 και αφορούν την Κύπρο.

Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2018

You may also like