ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κατάληξη σε συμφωνία των εκπαιδευτικών οργανώσεων με το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί θετική εξέλιξη η οποία επιβάλλεται να αξιοποιηθεί με την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου που θα θέσει τη βάση για την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η κατάληξη σε συμφωνία των εκπαιδευτικών οργανώσεων με το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τον τερματισμό της κρίσης που προέκυψε στην εκπαίδευση, έστω και αργοπορημένα, αποτελεί μια θετική εξέλιξη η οποία επιβάλλεται να αξιοποιηθεί με την έναρξη  ενός, όπως πολλές φορές τονίσαμε από την πλευρά της ΕΔΕΚ, δομημένου διαλόγου ο οποίος θα ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και στο πλαίσιο της φετινής σχολικής χρονιάς. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να στοχεύει στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου τα θέματα που πρέπει, κατά την άποψή μας, να απασχολήσουν είναι :

  • ο εξορθολογισμός
  • η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών
  • η αξιολόγηση μαθητών
  • η υπευθυνότητα
  • ο βιολογικός παράγοντας.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ εκτιμούμε ότι η θετική ολοκλήρωση αυτού  του διαλόγου θα θέσει τις βάσεις για μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία να καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αρχίζοντας από την προδημοτική. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου σχολείου, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου, στη γεφύρωση ή και εξάλειψη του εκπαιδευτικού χάσματος ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες και στην κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης  η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης της εφηβικής παραβατικότητας η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2018

You may also like