ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει συγκροτημένος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να είναι αποδεκτός από όλους τους εμπλεκόμενους και ο οποίος θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη και σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ

ΓΕΣΥ ΨΗΦΙΣΗ

Οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει συγκροτημένος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να είναι αποδεκτός από όλους τους εμπλεκόμενους και ο οποίος θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη και σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Αυτή η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους με αυξημένο το ενδεχόμενο κατάρρευσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Στην περίπτωση της κατάρρευσης των Κυπριακών Αερογραμμών και της ΣΚΤ, υπήρχε δυνατότητα κάλυψης της κατάρρευσής τους από άλλους φορείς. Στην περίπτωση κατάρρευσης του δημόσιου τομέα υγείας, το αρμόδιο Υπουργείο έχει αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης του κενού που θα δημιουργηθεί και ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από αυτήν ενδεχομένως την εξέλιξη θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρον τον τομέα της υγείας;

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 1 Νοεμβρίου 2018

You may also like