Η επιστροφή της Αμμοχώστου και η εγκατάσταση των νομιμων κατοίκων της σε αυτήν πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ αλλά και της Συμφωνίας του 1979

Η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου

Η Αμμόχωστος δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης ούτε της επιστροφής από την πρώτη ημέρα.

Η επιστροφή της Αμμοχώστου και η εγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων της σε αυτήν πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ αλλά και της Συμφωνίας του 1979, πριν από τη λύση και ανεξάρτητα από την πορεία των συνομιλιών.

Η επίκληση στις Συμφωνίες αυτές δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά.

 

Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018

You may also like