ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η επαναδιαπραγμάτευση για το «Αφροδίτη» να αφορά την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου με στόχο την αναβάθμιση και του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή

Όσον αφορά την επαναδιαπραγμάτευση για το «Αφροδίτη» η θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι αυτή πρέπει να στηριχθεί σε 3 πυλώνες:

  1. Να αφορά την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου με στόχο την αναβάθμιση και του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή.
  2. Η όποια αλλαγή στη συμφωνία να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργήσει προβλήματα στις άλλες συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί γεγονός που θα οδηγήσει σε εμπλοκή και μεγαλύτερη καθυστέρηση όσον αφορά την αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου.
  3. Να μην επιφέρει σοβαρή μείωση των εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Λευκωσία, 22 Αυγούστου 2018

You may also like