ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ενεργοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου είναι ενέργεια προς τη λανθασμένη κατεύθυνση

ΑΚΚΟΥΓΙΟΥ

Είναι κατανοητές οι κινήσεις γεωπολιτικής τακτικής που ακολουθούνται αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή τόσο από τη Ρωσία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Όμως εκτιμούμε ότι η ενεργοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου είναι ενέργεια προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Δεδομένου ότι:

  • Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος οι συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή θα είναι απροσδιορίστου μεγέθους. Και αυτό γιατί η Τουρκιά δεν είναι ένα ευνοούμενο κράτος που να έχει σταθερό πολιτειακό σύστημα.
  • Η Τουρκία δεν διαθέτει την επιστημονική τεχνογνωσία και την ικανότητα να διαχειριστεί έναν τέτοιο σταθμό. Εξάλλου δεν ήταν τυχαία η διακοπή των εργασιών στο παρελθόν λόγω ακριβώς προβλημάτων στην επιστημονική διαχείριση.
  • Ο κίνδυνος τρομοκρατικών ενεργειών είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις κυρίως από την πλευρά της Ρωσίας με στόχο ακριβώς την αποφυγή οικολογικών και όχι μόνο επιπτώσεων στην περιοχή.

Καλούμε επίσης την Κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποτροπή της ολοκλήρωσης αυτού του έργου.

 

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2018

You may also like