ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η εγκληματική προχειρότητα που οδήγησε στην απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού είναι αποτέλεσμα παραλείψεων ή ενδεχομένως σχετίζεται με άλλες σκοπιμότητες;

Η εγκληματική αμέλεια, η προχειρότητα και επιπολαιότητα που επέδειξαν κάποιοι οδήγησε στο να χαθεί το εμπορικό σήμα του χαλουμιού.

Ως ΕΔΕΚ ζητάμε η σχετική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη να γίνει σε βάθος, να είναι αντικειμενική και να ολοκληρωθεί άμεσα ώστε να καταδείξει ποιοι ευθύνονται για αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη.

Επιβάλλεται να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους ένα τόσο σοβαρό ζήτημα αντιμετωπίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τόση επιπολαιότητα καθώς επίσης και να ερευνηθεί εάν όλο αυτό είναι αποτέλεσμα παραλείψεων ή ενδεχομένως σχετίζεται με άλλες σκοπιμότητες.

 

Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2018

You may also like