ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ στηρίζει και συμπορεύεται σήμερα με τους πολίτες της Λάρνακας που δίνουν το μήνυμα για άμεση απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών από το παραλιακό μέτωπο της πόλης

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η ΕΔΕΚ στηρίζει και συμπορεύεται σήμερα με τους πολίτες της Λάρνακας στην πορεία που θα γίνει για να δώσει το ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η μετακίνηση των δεξαμενών επιβάλλεται να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για τις εταιρείες. Ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθεί πως η απουσία δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων ενδέχεται να δώσει στις εταιρείες τη δυνατότητα να καθυστερήσουν ή και να αναβάλουν τη μετακίνηση των εγκαταστάσεών τους από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η μετακίνηση των δεξαμενών επιβάλλεται να γίνει άμεσα αφού κάθε μέρα που περνά και οι εγκαταστάσεις υγραερίων εξακολουθούν να βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών.

 

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2018