ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους σε άμεση εμπλοκή σε έναν δημοκρατικό διάλογο για την εξεύρεση συναινετικών αποφάσεων με στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον της παιδείας και των μαθητών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ αφού μελέτησε την κατάσταση των εκπαιδευτικών πραγμάτων κατέληξε στα πιο κάτω:

  1. Τα καίρια και κρίσιμα θέματα της δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό στις καθιερωμένες δημοκρατικές διαδικασίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή συναινετικών λύσεων.
  2. Το όραμά μας για μια δημοκρατική και ανθρώπινη δημόσια εκπαίδευση στηρίζεται στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σωστής και πολυδιάστατης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με ταυτόχρονο συνδυασμό καταγραφής και εξορθολογισμού των δαπανών.
  3. Η εκπαίδευση και γενικότερα η Παιδεία είναι βασικό ανθρώπινο και κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να στηρίζεται στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τον εξοπλισμό των μαθητών με κριτική ικανότητα, με αξίες, δεξιότητες και στάσεις από την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που πιστεύουν στην αποστολή τους και δεν είναι απλοί διεκπεραιωτές επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  4. Για όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν πρέπει να προηγείται ο καθιερωμένος ανοικτός και δημοκρατικός διάλογος με όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων χωρίς τη δημιουργία ανεπιθύμητων κοινωνικών εντάσεων με κύριο στόχο τη θετική ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
  5. Η ΕΔΕΚ καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους σε άμεση εμπλοκή σε έναν δημοκρατικό διάλογο για την εξεύρεση συναινετικών αποφάσεων για τα θέματά που έχουν προκύψει με στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον της παιδείας και των μαθητών.

 

Λευκωσία, 13 Ιουλίου 2018

You may also like

ΓΕΣΥ

ΓΕΣΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος