ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η δικαίωση οικογένειας από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας είναι εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση για να αρχίσει επιτέλους η διαδικασία αποκατάστασης των κατόχων αξιογράφων οι οποίοι εξαπατήθηκαν από τις τράπεζες

Δικαιοσύνη

Χαιρετίζουμε τη χθεσινή δικαίωση οικογένειας από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας η οποία εξαπατήθηκε από την τράπεζα λόγω μετατροπής των καταθέσεών της σε αξιόγραφα, μάλιστα χωρίς να την έχει ενημερώσει για τους κινδύνους που ελλόχευαν από αυτή την ενέργεια. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προς την ορθή κατεύθυνση για να αρχίσει επιτέλους η διαδικασία αποκατάστασης των κατόχων αξιογράφων οι οποίοι αποδεδειγμένα εξαπατήθηκαν από τις τράπεζες.

Θυμίζουμε πως τα θέματα αποζημίωσης των κατόχων αξιογράφων περιλαμβάνονταν και ως πρόνοια στο Μνημόνιο που υπογράφτηκε με την Τρόικα το 2013.

Θυμίζουμε επίσης και την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης της πρότασης της ΕΔΕΚ για την αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων η οποία προνοούσε:

  • Να εξασφαλισθούν οι πρώτες 100 χιλ. (εκατό) ευρώ όπως συνέβηκε και με τις καταθέσεις.
  • Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να  καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων.
  • Για κάθε αξιόγραφο από το υπόλοιπο πέραν των 100 χιλ. που θα απομείνει να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που ήδη ο κάτοχος έλαβε μέχρι τον Ιούνιο του 2012.Το υπόλοιπο ποσό να αποδοθεί στους κατόχους ή τους κληρονόμους τους σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2018

You may also like