ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η απεργία στο νοσοκομείο Λεμεσού επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τα τεράστια λειτουργικά και δομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η απεργία του ωρομίσθιου προσωπικού του νοσοκομείου Λεμεσού επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τα τεράστια λειτουργικά και δομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας. Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα τόσο στην εξυπηρέτηση των ασθενών όσο και στην προσφερόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Είναι για αυτό το λόγο που η ΕΔΕΚ επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει σωστή αυτονόμηση των νοσοκομείων εάν προηγουμένως δεν προχωρήσει:

  1. Η υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου αναδιοργάνωσης το οποίο να δημιουργεί τις συνθήκες και προϋποθέσεις ώστε στο δημόσιο τομέα να λειτουργούν ικανοποιητικού αριθμού κλινικές διαφόρων ειδικοτήτων, με ορθολογική κάλυψη του συνόλου της επικράτειας.
  2. Η αναβάθμιση των αγροτικών κέντρων υγείας.
  3. Η σωστή επιστημονική στελέχωση του δημόσιου τομέα, όχι μόνο αριθμητική αλλά και ποιοτική, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές μιας λειτουργικής και αποδοτικής επιστημονικής δομής που πρέπει να χαρακτηρίζει την κάθε κλινική.

Όπως πολλές φορές, τονίσαμε ο τομέας της υγείας και ειδικά η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου είναι υψίστης προτεραιότητας και σημαντική προσφορά προς τους πολίτες, ειδικά αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλο τρόπο. Όλοι θα κριθούμε όχι από τις προθέσεις, αλλά από τα τελικά αποτελέσματα των επίλογων μας.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με συνέπεια για τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, για να μην καταλήξουν τα δημόσια νοσηλευτήρια στο σημείο που κατέληξαν οι Κυπριακές Αερογραμμές και ο Συνεργατισμός, αδιαφορώντας για τις σκόπιμες επικρίσεις που δέχεται από διάφορες κατευθύνσεις.

Λευκωσία, 25 Απριλίου 2018