ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος
 
Για τη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του δ.σ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
 
Στις 8 Μαρτίου μετά από ερώτηση που δέχθηκα για το εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών του δ.σ. του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δήλωσα:
 
«Βεβαίως, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ενώ τα μέλη αυτά όφειλαν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να υποβάλουν σχετική δήλωση αναφορικά με αυτό, φαίνεται ότι ή δεν την έχουν υποβάλει ή ενδεχομένως να έχουν αποκρυβεί συγκεκριμένα στοιχεία. Και γι’ αυτό ακριβώς από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχω ζητήσει ότι θα πρέπει άμεσα να κατατεθούν στη Βουλή οι σχετικές δηλώσεις των συγκεκριμένων μελών για να μπορεί πια να γίνει συγκεκριμένος έλεγχος και διαπίστωση εάν υπάρχει ή όχι σύγκρουση συμφερόντων».
 
Συνεπώς, πριν την εξαγωγή των οποιοδήποτε συμπερασμάτων, αυθαίρετων η όχι, κάποιοι θα έπρεπε να αναμένουν να γίνει πρώτα στη Βουλή η συζήτηση του θέματος των δηλώσεων για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων και στη συνέχεια να τοποθετηθούν.
 
Με αυτή την ευκαιρία εκτιμούμε ότι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Οργανισμού θα πρέπει να εγκριθεί αφού προηγηθεί η συζήτηση και η ενδεχόμενη τροποποίηση του νόμου.
 
 
Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2018

You may also like