ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γραπτή δήλωση Μαρίνου Θεοδώρου Γραμματέα Θεματικής Υγείας ΕΔΕΚ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΕΔΕΚ

Ο αγώνας της ΕΔΕΚ εστιάζει στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ με τρόπο συντεταγμένο  και αποδοτικό προς όφελος του λαού και κυρίως προς όφελος εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη με άλλους τρόπους

Η ΕΔΕΚ είναι το κόμμα που:

·         πρωτοστάτησε, ήδη από το 1968 με πρόταση του Βάσου Λυσσαρίδη για την εφαρμογή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας

·         πρωτοστάτησε για να ψηφιστεί ο νόμος πλαίσιο για το ΓεΣΥ το 2001

·         από τον Μάρτιο του 2016 με αλλεπάλληλες επιστολές της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατάφερε να επαναφέρει τη συζήτηση για εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Ταυτόχρονα είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη πρόταση για τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Ο αγώνας της ΕΔΕΚ εστιάζει στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ με τρόπο συντεταγμένο  και αποδοτικό προς όφελος του λαού και κυρίως προς όφελος εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη με άλλους τρόπους.

Η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει πως για να υπάρξει σωστή αυτονόμηση, τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, και κυρίως για να είναι βιώσιμα τα δημόσια νοσηλευτήρια στον ανταγωνισμό που θα προκύψει, είναι απαραίτητο να προηγηθεί της αυτονόμησης η σωστή αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα.

Για εμάς σωστή αναδιοργάνωση σημαίνει  αποσυμφόρηση και αναδιοργάνωση των νοσοκομείων στη βάση μελέτης για τις ανάγκες των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε κλινικές ανά ειδικότητα, σε εξοπλισμό και σε προσωπικό σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η παράλληλη εφαρμογή αυτονόμησης και ΓεΣΥ κατά παράβαση της νομοθεσίας το μόνο που θα επιτύχει είναι την κατάρρευση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Αντίθετα, η επιτάχυνση των διαδικασιών σωστής αναδιοργάνωσης και αυτονόμησης θα εξασφαλίσει και τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Η ΕΔΕΚ μακριά από κομματικές σκοπιμότητες θα συνεχίσει να καταθέτει εποικοδομητικές θέσεις για τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως ακριβώς την είχε οραματιστεί από την αρχή ως ο κύριος εισηγητής της εφαρμογής του αλλά και όπως ο λαός θα ήθελε να λειτουργήσει προς όφελός του.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2018

You may also like