ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΓΙΑΤΙ Η ΕΔΕΚ ΨΗΦΙΣΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ Σ.Κ.Τ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΙΑΤΙ Η ΕΔΕΚ ΨΗΦΙΣΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ Σ.Κ.Τ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το 2013 μετά την οικονομική κρίση και το κούρεμα, ο Συνεργατισμός χρειαζόταν 1.5 δισ. ευρώ για ανακεφαλαιοποίηση. Ο κυριότερος λόγος που το επέβαλλε ήταν το μεγάλο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), το ύψος των οποίων έφτανε περίπου τα 7.5 δισ. ευρώ.

Κυριότερη αιτία αυτής της ανάγκης ήταν η κακοδιαχείριση που υπήρχε, αποτέλεσμα του κομματικού ελέγχου των ΣΠΕ, όπως για παράδειγμα:

 • Η ανεξέλεγκτη παραχώρηση δανείων σε «ημέτερους» αρκεί να καλύπτονταν από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου. Δεν προηγείτο καμιά αξιολόγηση εάν ο δανειολήπτης είχε τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποπληρωμής δεν λαμβάνονταν μέτρα υποχρέωσης για εξόφληση των καθυστερημένων δόσεων.
 • Η κατά βούληση διαγραφή δανείων, κ.ά.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσισε να δώσει το 1.5 δισ. και να κρατικοποιήσει το Συνεργατισμό με στόχο την αναδιοργάνωση . Στην ουσία ο στόχος ήταν η ιδιωτικοποίησή-του.

Προσέλαβε περίπου 120 νέους υπαλλήλους τους περισσότερους σε ψηλόμισθες διευθυντικές θέσεις. Ταυτόχρονα, μειώθηκε ο αριθμός των ΣΠΕ αλλά ο κομματικός έλεγχος και ο διαμοιρασμός συνεχίστηκε.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΚ:

Ο σημερινός Πρόεδρος του Κόμματος είχε εισηγηθεί τότε:

 1. Η παραχώρηση του 1.5 δισ. να συνδυασθεί με την αγορά 3.0-3.5 δισ. ΜΕΔ (Η τιμή αγοράς κυμαινόταν ανάμεσα στο 40-50% του δανείου).
 2. Να παραχωρηθούν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για διαχείριση στη βάση κοινωνικών κριτηρίων.
 3. Τα έσοδα που θα προκύπτουν να διατίθενται για την αγορά και άλλων ΜΕΔ από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης θα βοηθούσε τους πολίτες και επιπλέον θα μείωνε σημαντικά την ανάγκη των τραπεζών για ανακεφαλαιοποίηση.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Τελικά η προσπάθεια αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης απέτυχε. Τα δε ΜΕΔ σε 5 χρόνια μειώθηκαν περίπου κατά 1.5 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2018 η Σ.Κ.Τ. είχε:

 • 9.5 δισ. καταθέσεις. Τα 8 δισ. ήταν καταθέσεις μικρότερες των 100 χιλ. ευρώ και το 1.5 δισ. άνω των 100 χιλ.
 • Η διαθέσιμη ρευστότητα ήταν μικρότερη του 1 δισ. ευρώ
 • Τα ΜΕΔ 6.1 δισ. ευρώ και περίπου 2 δισ. τα εξυπηρετούμενα.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και στη βάση των κριτηρίων που θέσπισαν οι ευρωπαϊκοί εποπτικοί μηχανισμοί, η Σ.Κ.Τ. χρειαζόταν άμεσα 850 εκ. ευρώ για πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας οι επιλογές που υπήρχαν ήταν τρείς (3):

 1. Πώληση
 2. Εκκαθάριση
 3. Κούρεμα καταθέσεων

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

 1. Πώληση:

Διασφαλίζονταν οι καταθέσεις των πολιτών αλλά το κράτος έπρεπε να εγγυηθεί τη συμφωνία με 2.6 δισ. για τα επόμενα 12 χρόνια για τυχόν ζημίες που θα προέκυπταν στην Ελληνική Τράπεζα από τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Ο κίνδυνος είναι η επιβάρυνση των πολιτών στη χειρότερη περίπτωση με 2.6 δισ. στην προοπτική των 12 χρόνων. Η μελέτη που προηγήθηκε αναφέρει για ενδεχόμενη επιβάρυνση περίπου 155 εκ. ευρώ.

 1. Εκκαθάριση:

Η διαθέσιμη ρευστότητα του 1 δισ. θα δινόταν στους καταθέτες. Τα υπόλοιπα 8.5 δισ. θα μπορούσαν (ένα μέρος) να τα διεκδικήσουν από τα έσοδα που θα προέκυπταν από την πώληση των ακινήτων (η συνολική-τους αξία ανέρχεται σε 600 εκ. ευρώ) και από τα έσοδα από τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Αυτή η επιλογή θα είχε άμεσο κόστος στους πολίτες-καταθέτες 8.5 δισ. ευρώ και την ίδια στιγμή η εκκαθάριση της 2ης σε μέγεθος τράπεζας θα έστελνε ακόμα ένα αρνητικό μήνυμα σε καταθέτες και επενδυτές.

 1. Κούρεμα καταθέσεων:

Σε αυτή την επιλογή το 1.5 δις των καταθέσεων άνω των 100 χιλ. θα χανόταν άμεσα. Το δε κράτος θα ήταν υποχρεωμένο ως εγγυητής να αποζημιώσει τους καταθέτες μέχρι του ποσού των 100 χιλ. Δηλ συνολικό ποσό 7 δισ. (το 1 δισ. θα ήταν η διαθέσιμη ρευστότητα).

Τα 7 δισ. θα οδηγούσαν σε νέο μνημόνιο και νέες φορολογίες. Οι συνέπειες στην οικονομία θα ήταν τραγικές και ίσως ανεπανόρθωτες.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΚ:

Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων και με ορθολογική προσέγγιση ευθύνης έναντι της πατρίδας και του λαού-μας, η ΕΔΕΚ αποφάσισε να στηρίξει την παραχώρηση των εγγυήσεων και την πώληση της Σ.Κ.Τ. στην Ελληνική Τράπεζα θεωρώντας ότι είναι υπό τις περιστάσεις η λιγότερο κακή επιλογή. Η θέση αυτή δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την ανεπαρκή διαχείριση της πενταετίας 2013-2018, αλλά ούτε και αυτούς που διοικούσαν το Συνεργατισμό πριν από το 2013. Η θετική ψήφος στις εγγυήσεις δεν δόθηκε ούτε ως ανοχή για την κακοδιαχείριση ούτε ως επικύρωση της πολιτικής της Κυβέρνησης. Ήταν ψήφος στήριξης των πολιτών, καταθετών και φορολογούμενων.

Μαρίνος Σιζόπουλος

Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ