ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τον συμψηφισμό καταθέσεων – δανείων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταδικάζουμε το συμψηφισμό καταθέσεων και δανείων των πελατών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και νυν της Ελληνικής, ενέργεια που έγινε:

  • χωρίς να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών,
  • σε αντίθεση με τους κανόνες χρηματοπιστωτικής διαφάνειας και
  • σε βάρος της οικονομικής κατάστασης αριθμού πολιτών – καταθετών στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, οι περισσότεροι εκ των οποίων ως γνωστών προέρχονται από τις μεσαίες και κατώτερες οικονομικές τάξεις.

Ζητούμε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές για αποκατάσταση του ζητήματος, καθώς επίσης και να δοθεί στους καταθέτες ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν με τα θέματα των λογαριασμών τους, όπως προνοεί και η σχετική νομοθεσία.

 

Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2018

You may also like