ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την Τροποποίηση του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλειας της Βουλής της πρότασης νόμου του κ.Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ, η οποία τροποποίησε τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Με την εν λόγω τροποποίηση πλέον οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας θα ενημερώνονται γραπτώς και εγκαίρως από το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή την οικεία πολεοδομική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.

Αντίστοιχη τροποποίηση ψηφίστηκε και πέρσι όσον αφορά την ίδια υποχρέωση του Κτηματολογίου, μετά από πρόταση και πάλι του κ.Ευσταθίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, αφού η ενημέρωση από το καφενείο του χωριού ή την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου δεν ήταν εφικτή για πολλούς πολίτες, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση και να μη μπορούν να υποβάλουν έγκαιρα ένσταση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία 1 Δεκεμβρίου 2018

You may also like