ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την τροποποίηση της νομοθεσίας που επιτρέπει τις εκποιήσεις ακινήτων από τις Τράπεζες

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Στη σημερινή ολομέλεια της Βουλής έγινε η κατάθεση της πρότασης νόμου των Βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου και κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ, η οποία τροποποιεί τον «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο», δηλαδή τη νομοθεσία που επιτρέπει τις εκποιήσεις ακινήτων από τις Τράπεζες.

Η πρόταση προνοεί ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης, δηλαδή ο οφειλέτης του οποίου το ακίνητο αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας πλειστηριασμού και ο οποίος αμφισβητεί καλόπιστα το ποσόν της οφειλής, μπορεί υπό προϋποθέσεις να αναζητήσει από το Δικαστήριο την αναστολή της διαδικασίας πλειστηριασμού μέχρι εκδίκασης της διαφοράς του με την Τράπεζα.

Με την εν λόγω πρόταση επιδιώκεται η άρση αδικιών και του παράδοξου να πωλείται και να εκποιείται το ενυπόθηκο ακίνητο δι’ οφειλή η οποία δεν είναι εκκαθαρισμένη ή επιβεβαιωμένη μεταξύ των συμβαλλομένων, δανειστή και οφειλέτη. Εν ολίγοις, επιχειρείται η τροποποίηση της υφιστάμενης κατάστασης όπου η Τράπεζα είναι και κριτής και δικαστής και εκτελεστής των αποφάσεων της.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2018

You may also like