ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Mε ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχθήκαμε στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής τους εμπειρογνώμονες της European Agency σχετικώς για το περιεχόμενο των 24 τελικών συστάσεών, οι οποίες δόθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί το περιεχόμενο του επικείμενου νομοσχέδιου για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Ευελπιστούμε να έχουμε το συντομότερο  δυνατό στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο βάσει των εισηγήσεων που δόθηκαν, ώστε η Ενιαία Εκπαίδευση να αποκτήσει επαρκείς δεξιότητες για να εντάξει αποτελεσματικά στους κόλπους της περισσότερους μαθητές οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και το περιβάλλον του σχολικού πλαισίου. Δυστυχώς, σήμερα παρατηρούνται  περιπτώσεις παιδιών με επιπρόσθετες ανάγκες στήριξης που δεν είναι ευτυχισμένα ούτε πραγματικά ενταγμένα στο σχολικό περιβάλλον, επειδή αυτό αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τους τις ανάγκες.

Σημειώνεται ότι ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, κ. Κωστής Ευσταθίου, με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας πρότεινε την πιλοτική εφαρμογή της συνδιδασκαλίας ως πρακτική συμπερίληψης μέχρι να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, προκειμένου να αναδειχθούν οι δυσκολίες και οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της, ούτως ώστε αυτές να ληφθούν υπόψιν κατά την ετοιμασία της νομοθεσίας.

 

Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2018

 

You may also like