ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την ΕΔΕΚ τα θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να προσεγγίζονται με βασικό στόχο την ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία να αναβαθμίζει το επίπεδο εκπαίδευσης, τις σωστές συνθήκες εργασίας και την στήριξη του δημόσιου σχολείου

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Χαιρετίζουμε το ότι η κυβέρνηση και οι συνδικαλιστικοί φορείς αποφάσισαν να μπουν σε ανοικτό διάλογο για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παιδεία.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θέλουμε να σημειώσουμε ότι τα θέματα της Παιδείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την εμπλοκή όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό τομέα και όχι στη βάση επιλογών δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων.

Τα θέματα της παιδείας δεν θα πρέπει να προσεγγίζονται μόνο στη βάση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών (ο οποίος δεν είναι ο εργασιακός τους χρόνος), της οικονομικής πτυχής, ή της συνδικαλιστικής, που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται.

Για την ΕΔΕΚ τα θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να προσεγγίζονται με βασικό στόχο την ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία να αναβαθμίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών και κατ’ επέκταση της κυπριακής παιδείας, τις σωστές συνθήκες εργασίας και την στήριξη και αποκατάσταση της αξιοπιστίας του δημόσιου σχολείου.

Για την ΕΔΕΚ όπως πολλές φορές τονίσαμε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει:

  • Να αρχίζει από την προδημοτική εκπαίδευση και στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος να καταλήγει στη μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
  • Να ενισχυθεί η προδημοτική εκπαίδευση κυρίως στις αστικές ή ημιαστικές περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό εφηβικής παραβατικότητας.
  • Να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα της δημοτικής εκπαίδευσης ώστε να μειωθεί το γνωσιολογικό χάσμα μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου.
  • Να ενισχυθεί η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανέλιξης των αποφοίτων στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
  • Να στηρίζει και εκσυγχρονίζει την ειδική εκπαίδευση με δημιουργία νέων θέσεων για σχολικούς συνοδούς για παιδιά με αναπηρίες, πρόσληψη ειδικών εκπαιδευτικών, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (ειδικών μονάδων), υποστηρικτική τεχνολογία και άμεση υλοποίηση εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.
  • Να ενισχύει και επεκτείνει το θεσμό του ολοήμερου και θερινού σχολείου με επέκταση στο ωράριο λειτουργίας, επέκταση λειτουργίας κατά τον μήνα Αύγουστο, εμπλουτισμό με προγράμματα όπως είναι η ρομποτική, επισκέψεις και εξωτερικές δραστηριότητες, σύνδεση με προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας, Α.Γ.Ο κ.ά.

Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε εποικοδομητικά τις υπηρεσίας μας.

 

Λευκωσία, 27 Ιουλίου 2018

You may also like