ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την ΕΔΕΚ η λειτουργία του Σχεδίου Εστία θα πρέπει να γίνει στη βάση κοινωνικών κριτηρίων ώστε να υποβοηθηθούν οι πολίτες που πλήγηκαν από την οικονομική κρίση και να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως δανειολήπτες χωρίς τον κίνδυνο απώλειας περιουσιακών στοιχείων

Εκποιήσεις Ακινήτων

Οι τοποθετήσεις του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων σε σχετική συζήτηση για το Σχέδιο Εστία  που έγιναν σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες και κρούουν των κώδωνα του κινδύνου ως προς το «τι» και «ποιους» θα εξυπηρετεί. Αποκορύφωμα της τοποθέτησης του κ. Θεόφανους ήταν η αναφορά του στο Σχέδιο Εστία χαρακτηρίζοντάς το ως «άδικο».

Για την ΕΔΕΚ η Λειτουργία του Σχεδίου Εστία θα πρέπει να γίνει στη βάση κοινωνικών κριτηρίων και με κοινωνική ευαισθησία έτσι ώστε να υποβοηθηθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Απώτερος στόχος είναι οι πολίτες αυτοί να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις όποιες υποχρεώσεις τους ως δανειολήπτες χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας περιουσιακών στοιχείων και κυρίως της κατοικίας τους. Η ΕΔΕΚ θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την  προστασία των πολιτών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Νοεμβρίου 2018

You may also like