ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την αναδιοργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων

ΓΕΣΥ

Οι επισημάνσεις στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την αυτονόμηση των νοσοκομείων δικαιώνουν πλήρως τις ανησυχίες της ΕΔΕΚ ως προς το ζήτημα. Ειδικότερα, σε απόσπασμα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το οποίο δημοσιεύεται σήμερα και στον Τύπο, αναφέρεται:

«Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το υπουργείο Υγείας όφειλε μέχρι σήμερα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Διαπιστώθηκε ότι ενώ έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες από εμπειρογνώμονες, εντούτοις μέχρι σήμερα αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί».

Επαναλαμβάνουμε πως η πιο πάνω αναφορά δικαιώνει πλήρως τις ανησυχίες τις οποίες η ΕΔΕΚ είχε εκφράσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για την ανεπάρκεια του Υπουργείου να προχωρήσει σε σωστή αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και στην διενέργεια μελέτης για τις ανάγκες σε κλινικές και σε εξοπλισμό ώστε να μπορεί να προσφέρει με επάρκεια, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2018

You may also like