ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας της οικονομίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα απαιτείται η σταδιακή ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας που να αξιοποιούν την υψηλή τεχνολογία αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της πατρίδας μας

Οικονομία

Με αφορμή τη σημερινή ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 σημειώνουμε πως είναι αναμφίβολο ότι οι δείκτες της κυπριακής οικονομίας έχουν παρουσιάσει βελτίωση όπως επιβεβαιώνει και η αναβάθμιση της οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα.

Η οικονομία έχει αξία όταν αυτή συνδέεται με τους ανθρώπους, κυρίως με το βιοτικό τους επίπεδο και την προστασία τους από τους κινδύνους οικονομικής φύσης που ελλοχεύουν. Την προστασία αυτή την έχουν ανάγκη σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι προέρχονται από τα ευάλωτα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας και έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας.

Από τη στιγμή που η βελτίωση ορισμένων δεικτών δεν είναι καθολική είναι κατανοητό πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας. Η ανάκαμψη στηρίζεται σε μη ποιοτικούς πυλώνες, οι οποίοι είναι ευκαιριακοί, προέχονται από το παρελθόν (π.χ. τουρισμός), είναι ασταθείς και επηρεάζονται άμεσα από εξωγενείς και μη προβλέψιμους παράγοντες.

Για να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας της οικονομίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα απαιτείται η σταδιακή ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας που να αξιοποιούν την υψηλή τεχνολογία αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της πατρίδας μας.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προχωρήσει και ο προγραμματισμός αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το οικονομικό πλεονέκτημα που θα προκύψει από την ανάπτυξη να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτραπεί η κοινωνική συνοχή και να σμικρυνθεί η κοινωνική ανισότητα μεταξύ των χαμηλών και ψηλών εισοδημάτων μέσα από την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2018

 

You may also like