ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για εγγυητές και Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΜΕΔ

Με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επαναφέρουμε στη δημοσιότητα τις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ και οι οποίες δρουν προς όφελος τόσο των δανειοληπτών όσο και των εγγυητών.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών:

  • Σε ότι αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι ίση με εκείνην την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία κατά την οποία καθορίστηκε το ύψος του δανείου. Θεωρούμε αδιανόητο η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.
  • Σε ότι αφορά τους εγγυητές, η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοούσε σε περίπτωση προσφυγής σε αυτούς, να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός εκ των εγγυητών, το αντίστοιχο ποσό να απορροφάται από την τράπεζα.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ της προστασίας των πολιτών από την ασυδοσία των τραπεζών αλλά και υπέρ της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προτάσεων που θα βοηθούν εμπράκτως όσους πραγματικά χρειάζονται στήριξη και αδυνατούν να πληρώσουν συνεπεία της οικονομικής κρίσης.

 

Λευκωσία, 8 Μαΐου 2018

You may also like