ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιβάλλεται να αποδίδονται κατά τρόπο αντικειμενικό οι ευθύνες, εκεί και όπου ανήκουν, εάν θέλουμε στο μέλλον να σταματήσουν  τα φαινόμενα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Συνεργατισμού

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για διορισμό επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα όσα έλαβαν χώρα στον Συνεργατισμό και που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και στην ανάγκη ιδιωτικοποίησής του.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν θα έχει την ίδια τύχη με την έρευνα για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας τα αποτελέσματα της οποίας ακόμα τα περιμένουμε.

Επιτέλους πρέπει να αντιληφθούμε ότι επιβάλλεται να αποδίδονται οι ευθύνες, εκεί και όπου ανήκουν, κατά τρόπο αντικειμενικό, εάν θέλουμε στο μέλλον να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία η κυπριακή κοινωνία βιώνει τις τελευταίες πενταετίες.

 

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2018

You may also like