ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ Αναπλ. Προέδρου ΕΔΕΚ και Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας

 

Η Αναπλ. Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρία Βασιλειάδου, και αντιπροσωπεία του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΕΚ, έγινε σήμερα δεκτή από τον Ύπατο Αρμοστή της Ινδίας στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν τις δύο χώρες. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ διατυπώθηκαν οι πάγιες θέσεις του κόμματος για την επίτευξη μίας δίκαιης, δημοκρατικής και λειτουργικής λύσης για το κυπριακό καθώς και η ανάγκη σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης, με τη σωστή σύνθεση, στην οποία θα συζητηθεί η διεθνής πτυχή του Κυπριακού που είναι και η ουσία του προβλήματος:

κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεων και Συμμαχίας, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων πριν από τη λύση, αποχώρηση των εποίκων.

Κατά τη συνάντηση ο Dr. R. H Raghavan επιβεβαίωσε την Αναπλ. Πρόεδρο για τη διαχρονική στήριξη που παρέχει η Ινδία στην Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικότερα στην προσπάθεια που γίνεται για επίτευξη μιας δίκαιης, δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης για το κυπριακό στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε πως η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο δεν διατηρεί καμία σχέση και δεν αποδέχεται καμία από τις προσκλήσεις για επισκέψεις που λαμβάνει από το ψευδοκράτος, ενώ δεν παρέχει καμίας μορφής κάλυψη σε Ινδούς που εργάζονται στα κατεχόμενα.

Τέλος, κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ενισχυθούν οι σχέσεις του Κ.Σ ΕΔΕΚ με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την πιο συχνή ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Ιουνίου

You may also like