ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σε μια περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων, κλιμακούμενης αστάθειας και επαναφοράς του κλίματος ψυχρού πολέμου, μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας.

Η επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να προέλθει μέσα από πολλαπλές πρωτοβουλίες και δράσεις, αλλά κυρίως με την υλοποίηση του στόχου της κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που αποτελεί βασικό πυλώνα εκπλήρωσης αυτού του στόχου.

Εκτιμούμε πως η Μέρα της Ευρώπης πρέπει να θυμίζει σε όλους την ανάγκη υιοθέτησης όλων των ευρωπαϊκών οδηγιών ώστε να αμβλυνθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ των λαών.

Με αυτή την αφορμή υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος για 45 σχεδόν χρόνια βιώνει την κατοχή, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παρεμπόδιση της εκπλήρωσης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Πέραν από την αναμενόμενη αλληλεγγύη εκ μέρους των ευρωπαίων εταίρων μας, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα διαπραγματευτικά όπλα που μας παρέχει η ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να οδηγηθούμε σε λύση σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς παρεκκλίσεις και πρωτογενές δίκαιο, στην οποία θα διασφαλίζονται όλα τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες ώστε η Τουρκία να αντιληφθεί πως οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και στον Εναέριο Χώρο της Κύπρου και της Ελλάδας ισοδυναμεί με παραβίαση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η κατοχύρωση της ασφάλειας και των εδαφικών συνόρων του συνόλου της ευρωπαϊκής επικράτειας πρέπει να προβληθεί από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ως παράγοντας παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Η υλοποίηση όλων των πιο πάνω αποτελεί τη μέγιστη οφειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών της.

Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018

You may also like