ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εάν θέλουμε η Κύπρος να αναπτυχθεί σε ένα αληθινό κράτος πρόνοιας που θα παρέχει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, επιβάλλεται, ανάμεσα σε άλλα, η άμεση στήριξη και ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και τα πολύ σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που παρατηρούνται σε συνοδούς για παιδία με αναπηρίες, επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για άμεση έναρξη του διαλόγου για επίλυση των διαχρονικών και πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παιδεία μας και τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία να αφορά όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Εάν θέλουμε η Κύπρος να αναπτυχθεί σε ένα αληθινό κράτος πρόνοιας που θα παρέχει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, επιβάλλεται, ανάμεσα σε άλλα, η άμεση στήριξη και ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης με δημιουργία νέων θέσεων για σχολικούς συνοδούς για παιδιά με αναπηρίες, πρόσληψη ειδικών εκπαιδευτικών, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (ειδικών μονάδων), υποστηρικτική τεχνολογία και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

Γραφείο Τύπου

You may also like