ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ.Σ.ΕΔΕΚ Η. ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΣ

Σε σχέση με την ελευθεροποίηση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, δυστυχώς υπάρχει, όπως έχει φανεί, πρόβλημα με περαιτέρω καθυστέρηση γύρω στους 18 με 20 μήνες.

Πέρα του γεγονότος ότι το πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου φαίνεται να έχει καθυστέρηση γύρω στους 3 μήνες σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν το λογισμικό, μας παίρνουν πίσω άλλους 18 μήνες. Ως εκ τούτου αυτό το θέμα είναι σοβαρό από την άποψη ότι ενδέχεται να δεχθούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία σοβαρό πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την Κυβέρνηση ώστε να βρεθούν οι τρόποι για να αποφευχθεί αυτό το πρόστιμο.

Όσον αφορά το ζήτημα που συζητήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα της ενδεχόμενης δυνατότητας της Κυβέρνησης και του Κράτους να προχωρήσει σε μείωση των τιμών των καυσίμων, δυστυχώς έχει υπάρξει μια αρνητική προσέγγιση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών ότι αυτό δεν θα μπορεί να επιτευχθεί λόγω των δημοσιονομικών πλαισίων και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης.

Όπως έχει αναφερθεί η Ε.Ε επιβάλει μίνιμουμ φόρο κατανάλωσης 33 σεντ ανά λίτρο στο καύσιμο πετρελαίου ενώ εμείς το έχουμε σε φόρο κατανάλωσης 47,5 σεντ ανά λίτρο. Το κατώτατο ποσό τιμής της βενζίνης που επιβάλλει η Ε.Ε. είναι τα 35 σεντ ανά λίτρο, ενώ εμείς επιβάλλουμε πάλι 47,5%. Δυστυχώς, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στην Επιτροπή Εμπορίου το θέμα που αφορά την χειραγώγηση των τιμών των καυσίμων από το ολιγοπώλιο που υπάρχει.

Παρά το ότι σε αυστηρούς κανόνες ελεύθερου ανταγωνιστικού εμπορίου των καυσίμων, ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί  πραγματικά από τις μειώσεις των τιμών, στην Κύπρο ενώ οι διεθνείς τιμές μειώνονται, οι τιμές παραμένουν στάσιμες. Και από την άλλη, όταν αυξηθούν οι τιμές, αυξάνονται κατακόρυφα οι λιανικές τιμές των καυσίμων.

Το σοβαρότερο πρόβλημα όμως σε σχέση με τα καύσιμα είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή αδράνεια εκ μέρους της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρατηρείται με την προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα παρά του ότι διαπιστώνεται από πλευράς κράτους  αυξημένη κίνηση προς τα κατεχόμενα τους τελευταίους μήνες.

Θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι που μπορούν να ανατρέψουν και να ανακόψουν αυτήν τη ροή και παράλληλα πώς μπορούν να επιβληθούν σοβαρά πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι προμηθεύονται από τα κατεχόμενα παράνομα καύσιμα.

 

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2018