ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση του βουλευτή του Κ.Σ ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου για την Πρόταση Νόμου «Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις».

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σήμερα συνεχίστηκε η συζήτηση για την Πρόταση Νόμου που κατέθεσα η οποία τροποποιεί τον «Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο» και επεκτείνει την προστασία των καταναλωτών έναντι των τραπεζών  και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Η πρόταση συγκεκριμένα σκοπεί στο να προστατευθούν κι αυτές από τις καταχρηστικές ρήτρες, από την επιβολή δηλαδή όρων στα συμβόλαια από τις τράπεζες προς τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι άδικοι και καταχρηστικοί. Αυτό ισχύει στα φυσικά πρόσωπα και προτείνουμε να επεκταθεί και στις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, που μπορεί να είναι μεταξύ συζύγων ή μεταξύ παιδιών, ώστε να προστατευθεί όσο το δυνατό καλύτερα αυτή η κατηγορία των αδύναμων επιχειρηματιών απέναντι στο τραπεζικό σύστημα.

Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα: Μια μικρή επιχείρηση, φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, υπογράφει μια σύμβαση με μια τράπεζα. Στους όρους του συμβολαίου η τράπεζα επιβάλλει δικαίωμα αυξομείωσης του επιτοκίου, αύξησης του τόκου, μονομερή τερματισμό σε όρια υπερανάληψης κ.ά.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2018

You may also like