ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, Υπάρχουν ασάφειες που χρήζουν διευκρινήσεις αλλά και αρνητικά στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται για τα θέματα του Φυσικού Αερίου

Όσον αφορά την έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε μπορώ να πω ότι αυτή οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα:

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι επιχειρεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών ανεξάρτητα από τη θετική και αρνητική συνδρομή της κάθε μίας.

Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ασάφειες οι οποίες χρήζουν διευκρίνησης και ως εκ τούτου χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τη δική μας πλευρά για το πώς ακριβώς θα ερμηνεύσουμε αυτά τα σημεία και τι κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε για να αποφύγουμε αρνητικές εξελίξεις.

Και το τρίτο, υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία τα οποία θεωρώ άκρως αρνητικά. Για παράδειγμα το στοιχείο που έχει σχέση με τα ενεργειακά προγράμματα. Δεν διευκρινίζει αν και κατά πόσο θα πρέπει να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας και να επιτρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυρίαρχο κράτος, να συνεχίσει την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όπως αναφέρουν οι σχετικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε. ή αν η αναστολή θα περιλαμβάνει και την αναστολή της εφαρμογής του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.

Δεύτερον προσπαθεί να εισαγάγει κατά έμμεσο τρόπο τα θέματα των χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά ενδεχομένως το θέμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας κάτι που είναι απαίτηση της τουρκικής πλευράς και το τρίτο καλεί σε πρόσθετες συγκλίσεις. Συγκλίσεις που θα τεθούν στη βάση ποιών προϋποθέσεων; Στη βάση των περαιτέρω υποχωρήσεων της δικής μας πλευράς ή στο πλαίσιο των υποχωρήσεων της τουρκικής πλευράς για να μπορέσουν οι θέσεις να εναρμονιστούν με σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα του Ο.Η.Ε;

Με βάση αυτά τα δεδομένα από την πλευρά της ΕΔΕΚ στις 23 του μήνα θα καταθέσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πώς κατά την άποψή μας θα πρέπει να χειριστεί από εδώ και πέρα και τα ζητήματα της διαδικασίας αλλά και τα ζητήματα που άπτονται της ουσίας της λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Οκτωβρίου 2018

You may also like