ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

Ανακοίνωση για την ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Συνεργατισμό

Η σημερινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου ουσιαστικά έχει επιβεβαιώσει:

  • Τον ελλιπή εποπτικό έλεγχο του Συνεργατισμού πριν από το 2013 με αποτέλεσμα τη σταδιακή συσσώρευση λειτουργικών προβλημάτων.
  • Τη μη εξεύρεση από την Κυβέρνηση, πριν από την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού το 2014 , άλλων εναλλακτικών επιλογών, δεδομένης της υποχρέωσης για αποκρατικοποίηση/ή ιδιωτικοποίηση σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.
  • Τη μη διεκδίκηση από την Κυβέρνηση χαλαρώσεων από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν.
  • Ότι η σημερινή διοίκηση δεν κατόρθωσε να πείσει τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την αξιοπιστία της εταιρικής διακυβέρνησης που εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να αναβαθμίζονται συνεχώς τα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και να δημιουργούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον Συνεργατισμό.

Για ακόμα μια φορά, από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα επαναλάβω πως η οποιαδήποτε λύση θα δοθεί στο Συνεργατισμό θα πρέπει να διασφαλίζει συγκεκριμένες αρχές:

  • δεν θα επηρεαστούν οι καταθέτες
  • δεν θα κλονιστεί η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
  • και κυρίως δεν θα μεταφερθούν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στις πλάτες του φορολογουμένου πολίτη.

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2018

You may also like