ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να αποφύγει τη συμμετοχή σε κοινωνικού χαρακτήρα δείπνο με τον κ. Ακιντζί, εάν προηγούμενα δεν αρθούν οι προκλήσεις τόσο από την Τουρκία όσο και από το κατοχικό καθεστώς

Η όποια επανέναρξη νέας διαδικασίας για το κυπριακό να μην συνεχίσει από το σημείο που έμεινε στο Κρανς Μοντάνα. Αυτό ουσιαστικά συνιστά παραδοχή και αποδοχή των όσων έλαβαν χώρα πριν και κατά, καθώς και της κατάληξης που είχε αυτή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να επιμείνει στην ανάγκη σύγκλησης Διεθνούς Διάσκεψης όπως προνοεί και το ψήφισμα 37/253 του Μαΐου του 1983 της Γ.Σ. του ΟΗΕ, το οποίο πρέπει να αποτελέσει και το πλαίσιο της Διάσκεψης.

Κατά την δική μας εκτίμηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να αποφύγει τη συμμετοχή σε κοινωνικού χαρακτήρα δείπνο με τον κ. Ακιντζί, εάν προηγούμενα δεν αρθούν οι προκλήσεις τόσο από την Τουρκία όσο και από το κατοχικό καθεστώς. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος άμβλυνσης ή/και αναστολής της αρχόμενης διαμόρφωσης από διάφορες χώρες ευνοϊκής στάσης ως προς τα δίκαια αιτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος, θα πρέπει να αποφευχθεί η διασύνδεση της όποιας συζήτησης για επίλυση του κυπριακού με τα ενεργειακά προγράμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων.

 .Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2018

You may also like