ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Υγείας, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, δήλωσε:

«Μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι με στόχο κατά την άποψή μας να δικαιολογηθούν και να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες που έγιναν σχετικά με τον διορισμό τους και συγκεκριμένα γιατί δεν τηρήθηκαν βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί για να τοποθετηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διαχειριστούν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η αυτονόμηση των νοσοκομείων, και κατ’ επέκταση η βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ.»

Μάλιστα φαίνεται ότι τα μέλη τα οποία διορίστηκαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν καταθέσει ούτε και τη σχετική δήλωση όσον αφορά το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων όπως προνοεί η νομοθεσία. Και για αυτό ακριβώς τον λόγο, εκ των υστέρων, το κράτος έρχεται να νομιμοποιήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία τον παράνομο διορισμό αυτών των ατόμων με τη μη τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας, και πολύ περισσότερο να απαλλάξει ενδεχομένως μέλη τα οποία να έχουν σύγκρουση συμφερόντων, όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θεωρεί πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, απάντησε:

«Βεβαίως, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ενώ τα μέλη αυτά όφειλαν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να υποβάλουν σχετική δήλωση αναφορικά με αυτό, φαίνεται ότι ή δεν την έχουν υποβάλει ή ενδεχομένως να έχουν αποκρυβεί συγκεκριμένα στοιχεία. Και γι’ αυτό ακριβώς από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχω ζητήσει ότι θα πρέπει άμεσα να κατατεθούν στη βουλή οι σχετικές δηλώσεις των συγκεκριμένων μελών για να μπορεί πια να γίνει συγκεκριμένος έλεγχος και διαπίστωση εάν υπάρχει ή όχι σύγκρουση συμφερόντων».

Μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για το τι ζητεί η τροπολογία που κατατέθηκε, απάντησε:

«Η τροπολογία στην ουσία ζητά δύο πράγματα:

  1. Διαφοροποιεί τη σύνθεση του Συμβουλίου όσον αφορά για παράδειγμα τους δύο επαγγελματίες υγείας οι οποίοι πρέπει να είναι διορισμένοι ότι θα είναι κατά προτίμηση δύο, άρα αφήνει στη διακριτική ευχέρεια το κράτος να μην είναι κατ’ ανάγκη δύο, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν διοριστεί δύο επαγγελματίες από το χώρο της υγείας.
  2. Με την πρόνοια που κατατίθεται με την τροπολογία δίνει τη δυνατότητα διαφυγής από το θέμα σύγκρουσης συμφερόντων εάν κάποιος το αποκρύψει ή δεν έχει καταθέσει τη συγκεκριμένη βεβαίωση. Και τα δυο στοιχεία για εμάς είναι πολύ σοβαρά”.

Λευκωσία, 8 Μαρτίου 2018

You may also like