ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μαρίνος Θεοδώρου

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Θέλουμε να κάνουμε σαφές πως ήταν πάγια θέση της ΕΔΕΚ πως για τη σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα έπρεπε να προηγηθεί η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διοικητική, η επιστημονική και η οικονομική επάρκεια και ανεξαρτησία τους.

Για να μπορέσει όμως να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αυτής της προϋπόθεσης θα πρέπει προηγουμένως να αναδιοργανωθούν τα νοσοκομεία, να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη μελέτη για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα τόσο σε αριθμό κλινικών όσο και σε αριθμό ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και εξοπλισμού. Και αυτό ώστε ο δημόσιος τομέας να είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της εφαρμογής του ΓΕΣΥ και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει επί ίσοις όροις στον ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Δυστυχώς αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης ενδιαφέρεται περισσότερο για το επικοινωνιακό μέρος στον τομέα της υγείας και όχι για την ουσία.

Η συμπεριφορά του Υπουργού Υγείας έναντι των γιατρών είναι πολύ υποτιμητική και δεν συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών αγαστής συνεργασίας για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Την ίδια στιγμή, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη για την κάλυψη των αναγκών και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας και προχώρησε στο διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η όλη διαδικασία γεννά κάποια ερωτήματα που χρήζουν δημόσιας απάντησης:

  1. Στη βάση ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή και ο διορισμός των συγκεκριμένων ατόμων;
  2. Εξετάστηκε κατά πόσο κάποιο από τα μέλη της επιτροπής ενδέχεται να συνδέεται με ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και έχει σχέση με τον τομέα της υγείας;
  3. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα γιατί δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα;
  4. Έγινε ή όχι ενδελεχής έλεγχος τόσο για τα προσόντα όσο και για τον πρότερο επαγγελματικό βίο των συγκεκριμένων ατόμων;

Ο λόγος για τονοποίο τίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα είναι γιατί μέσα από δημοσιεύσεις του Βρετανικού Τύπου αναφέρονται διάφορα περιστατικά και σκάνδαλά ( π.χ κατάχρηση χρημάτων για μετακινήσεις για συναντήσεις οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ αφού πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης) που αφορούν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που ως γνωστό η θέση του και η όλη του συμπεριφορά θα είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Ξεκαθαρίζουμε πως στόχος μας δεν είναι να κατηγορήσουμε τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του του Οργανισμού, αλλά να ρωτήσουμε το αυτονόητο: τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας έχουν μελετηθεί και διερευνηθεί εάν και κατά πόσο ισχύουν;

Γιατί τα μέλη του συμβουλίου να μην είναι Κύπριοι οι οποίοι να έχουν και προσωπικές παραστάσεις από την όλη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας στην Κύπρο;
Αναμένουμε από τον αρμόδιο Υπουργό πως δεν θα παραλείψει να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα.

 

Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου 2018

You may also like