ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αμφότερες οι πλευρές θα πρέπει να παρακαθήσουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συναινετική λύση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς

Μετά και τη σημερινή πολύωρη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας για την κρίση στην εκπαίδευση διαφάνηκε το τέλμα το οποίο έχει επέλθει στο διάλογο μεταξύ των δυο πλευρών. Αυτό που αυτή την ώρα θα πρέπει να πρυτανεύσει είναι το καλό συμφέρον του δημοσίου σχολείου και των μαθητών.

Αμφότερες οι πλευρές θα πρέπει να παρακαθήσουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, όπως και οι δυο πλευρές διακηρύττουν,  με αμοιβαίες υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συναινετική λύση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή συνεδρία όλοι συμφωνούν για τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών στην Παιδεία και την αναβάθμιση ουσιαστικά της ποιότητας της Παιδείας.

Η λύση που θα προκύψει  θα ισχύσει για την επόμενη σχολική χρονιά και παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει ένας δομημένος διάλογος μεταξύ του Υπουργείου και των εκπαιδευτικών οργανώσεων με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται:

α) του εξορθολογισμού στον τομέα της Παιδείας

β) της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού

γ) της υπευθυνότητας

δ) του βιολογικού παράγοντα

Από πλευράς ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε με αυτήν την εποικοδομητική προσέγγιση για επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων μεταξύ των δυο πλευρών και  επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά την πρόθεσή μας, αν και εφόσον  μας ζητηθεί και από τις δυο πλευρές, να συνεχίσουμε τη μεσολαβητική πρωτοβουλία που είχαμε αναλάβει.


Λευκωσία, 28 Αυγο
ύστου 2018

You may also like