ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΚ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας για περαιτέρω αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών και σε τομείς πέραν της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου

Θεωρούμε ότι η τριμερής συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ αποτελεί θετική ενέργεια η οποία εάν χρησιμοποιηθεί σωστά και άμεσα θα ενισχύσει τα συμφέροντα της Κύπρου.

Αναμένουμε ότι αυτή η τριμερής συνεργασία η οποία λαμβάνει χώρα σε μία κρίσιμη περίοδο λόγω της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, θα περιλάβει αποφάσεις για συνεργασία τόσο σε στρατηγικούς τομείς όσο και σε τομείς πέραν της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, όπως για παράδειγμα είναι τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εμπορευματοποίηση των ενεργειακών πόρων. Εκτιμούμε πως μια τέτοια προσέγγιση θα ενισχύσει τη δική μας πλευρά στον τομέα της εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει προοπτική για την επέκταση της συνεργασίας αυτής και σε άλλα γεωστρατηγικά πεδία.

Σημειώνουμε τη σπουδαιότητα της προοπτικής για την κατασκευή του αγωγού EastMed με κύριο στόχο την εξασφάλιση πλαισίου ενεργειακής επάρκειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό διότι ο EastMed αναβαθμίζει σημαντικά το γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λευκωσία, 8 Μαΐου 2018

You may also like