ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Κυκλοφοριακό, Ρύπανση του Περιβάλλοντος, Εναλλακτικές πηγές Ενέργειας», στο πλαίσιο των Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής που διοργάνωσε το Κ. Σ. ΕΔΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Υπουργός Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδου, δήλωσε:

«Να συγχαρώ την ΕΔΕΚ για την πρωτοβουλία της αυτή να διοργανώσει τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια των Δράσεων της Κοινωνικής Συνοχής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία ασφαλώς θα καταλήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Ιδιαίτερα χρήσιμα για το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είναι έτοιμο να υιοθετήσει στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν τις εισηγήσεις από τη συζήτηση αυτή.

Το Υπουργείο μας έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα θέματα του κυκλοφοριακού. Ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο.

Οποιαδήποτε συνεισφορά από ένα κόμμα και ιδιαίτερα από τη σημερινή συζήτηση αυτό που θα προέλθει θα είναι ένα αντικείμενο για εμάς προβληματισμού για περαιτέρω βελτίωση και υιοθέτηση νέων λύσεων για να συμβάλουμε όλοι στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις παρόμοιες συζητήσεις που οργανώνει η ΕΔΕΚ και θα είμαστε εμείς ως Υπουργείο έτοιμο να δεχθούμε και να ακούσουμε απόψεις».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλος, δήλωσε:

«Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αναστασιάδου για την παρουσία της στο σημερινό σεμινάριο που είναι μια σειρά σεμιναρίων όπως έχετε ήδη διαπιστώσει, που έχουν ως βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και εμπλουτισμό των θέσεων του κόμματος με καινούργια τεχνοκρατικά στοιχεία έτσι ώστε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο αποδοτικές.

Στόχος είναι μέσα από την ολοκλήρωση αυτών των σεμιναρίων και την καταγραφή των συγκεκριμένων προτάσεων να έχουμε μια διπλή δράση, αφενός μεν όποιες από αυτές τις προτάσεις θα μπορούν να κατατεθούν στην Βουλή για περαιτέρω συζήτηση να γίνει και αφετέρου όπου μπορούμε με παρεμβάσεις μας προς τα αντίστοιχα  υπουργεία να ενισχύσουμε ακριβώς την προσπάθεια υλοποίησης αυτών των δράσεων προς όφελος κυρίως των πολιτών».

 

Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2018

 

You may also like