ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δηλώσεις Αναπληρώτριας Προέδρου Κ.Σ.ΕΔΕΚ Μαρίας Βασιλειάδου και της Γραμματέας της Θεματικής Έρευνας και Επιστημονικής Ανάπτυξης της ΕΔΕΚ, δρ. Ανδρειανή Οδυσσέως, μετά την ολοκλήρωσης της σημερινής συζήτησης  στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Κ.Σ. ΕΔΕΚ, με θέμα: Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Δείτε τις δηλώσεις εδώ:

 

Συμμετέχουν: Ανδρειανή Οδυσσέως (Γραμματέας, Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γραφείο Τεχνολογίας, Έρευνας και Επιστημονικής Ανάπτυξης), Βασίλειος Τσάκαλος (Γενικός Διευθυντή, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας), Κώστας Πίτρης (Καθηγητής, Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία “ΚΟΙΟΣ”), Σπύρος Νικολάου (Γενικός Διευθυντής, Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία  “RISE”), Κωνσταντίνος Φελλάς (Πρόεδρος, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου), Ειρήνη Πική (Διευθύντρια του Γραφείου του Υπ. Οικονομικών – Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας), Αναστασία Κωνσταντίνου, (Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας, Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας & Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης (Επικ. Καθηγητης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, ΤΕΠΑΚ, Διευθυντής Climate – KIC – EIT – RIS CYPRUS), Ανδρέας Ανδρέου (Εκπρόσωπος Γ.Γ. ΚΕΒΕ), Κώστας Σίσαμος (Εκτελεστικός Διευθυντής, Engino – Play to Invent) Δημήτρης Ηλιάδης (Εκτελεστικός Διευθυντής, Phoebe Research and Innovation Ltd), Πάμπος Χριστοδούλου, (Φοιτητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρώην Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ)

 

 

Δηλώσεις Αναπληρώτριας Προέδρου Κ.Σ.ΕΔΕΚ, Μαρίας Βασιλειάδου

«Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο δράσης κοινωνικής συνοχής που διοργανώνει η ΕΔΕΚ αυτή την εβδομάδα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα συζητούμε για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία με την συμμετοχή εξεχόντων προσωπικοτήτων του χώρου. Έχουμε δηλαδή εδώ σήμερα όλα τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, έχουμε επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα αριστείας. Φαίνεται ξεκάθαρα από όλους όσοι έχουν μιλήσει ότι υπάρχει ένα κενό σε θέματα κουλτούρας σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία ούτως ώστε να δημιουργούνται τα κίνητρα για να ασχολούνται όλο και περισσότεροι επιστήμονες, και να παραμένουν εδώ οι επιστήμονες, οι Κύπριοι νέοι επιστήμονες αι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο τους. Φυσικά η συζήτηση συνεχίζεται ακόμα και είναι πολλά εκείνα τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν και γίνεται μια πολύ γόνιμη συζήτηση σε σχέση και με τις αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρχουν από συγκεκριμένους φορείς. Όμως στο τέλος της ημέρας εμείς θα καταλήξουμε στα δικά μας τα συμπεράσματα, ο στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε τις θέσεις μας που ήδη έχουμε να εμπλουτίσουμε δηλαδή το πλαίσιο της πολιτικής μέσα στο οποίο κινείται, το κόμμα η ΕΔΕΚ, και το επόμενο στάδιο είναι να περάσουμε προτάσεις νόμου μέσα από την κοινοβουλευτική μας παρουσία. Η Ανδρεανή Οδυσσέως έχει να μας πει ποιο εξειδικευμένα θέματα. Οπότε ο λόγος δίνεται στην Ανδρεανή Οδυσσέως.»

 

 

 

Δηλώσεις Γραμματέα θεματικής Έρευνας και Επιστημονικής Ανάπτυξης Κ.Σ.ΕΔΕΚ, δρ. Ανδρειανή Οδυσσέως

«Ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμα από την φύση της πρωτοβουλία από το Κ.Σ.ΕΔΕΚ, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για αναδόμηση θεσμών και λειτουργικών προτύπων για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου  δυναμικού και τη διαμόρφωση καινοτόμων μηχανισμών ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που έχουμε διοργανώσει σήμερα σαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με οργανωμένα σύνολα, κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους της Κυβέρνησης και εγκεκριμένους επιστήμονες στο χώρο τους. Έχει αναδείξει ότι όντως η καινοτομία αναγνωρίζεται ως η έκφραση κάθε νέας επιστημονικής γνώσης και ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία συνιστά την κάθε αυτό κινητήριο δύναμη για έξυπνη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Ως  εκ τούτου ήταν μεγάλη χαρά να ακούσουμε σήμερα σημαντικές τομές να προτείνονται, στο χώρο της έρευνας της καινοτομίας και της ανάπτυξης και πραγματικά να καταξιώνουν τις μέχρι τώρα θέσεις της ΕΔΕΚ, που σαν σοσιαλιστικό κόμμα ξέρει να διαχωρίζει την πρωτοποριακή ανάπτυξη και τους ανθρωποκεντρικούς της στόχους. Μέσα σε αυτό συνεχίσουμε να πορευόμαστε και θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα της σημερινής συνάντησης για διαμόρφωση περαιτέρω στρατηγικής ούτως ώστε να διεμβολίσουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις και το πλαίσιο το νομικό και το θεσμικό μέσα στην επόμενη δεκαετία.»

 

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2018

You may also like