ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διακήρυξη ΕΔΕΚ για την Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η 10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά και την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Κύπρο λόγω της παράνομης και συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής του 1974 καταπατούνται βασικές πρόνοιες της διακήρυξης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την εφαρμογή των προνοιών της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από μία λύση του Κυπριακού η οποία να:

·  απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή και όχι να τη νομιμοποιεί

·  κατοχυρώνει τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών ανεξάρτητα από θρησκευτική ή εθνοτική προέλευση και όχι να τα παραβιάζει

· την απαλλάσσει από την κηδεμονία τρίτων χωρών και όχι να τροποποιεί τη μορφή της

· κατοχυρώνει το δημοκρατικό δικαίωμα ένας άνθρωπος μία ψήφος και όχι να το ανατρέπει

· να εξασφαλίζει την επιστροφή του συνόλου των προσφύγων (Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων) στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας και όχι να προνοεί μόνιμη εγκατάσταση μόνο σε συγκεκριμένο ποσοστό και αριθμό προσφύγων

· σέβεται τη θεμελιώδη αξία της δημοκρατίας, τη λαϊκή κυριαρχία όπως αυτή εκφράζεται με τη βούληση της πλειοψηφίας και όχι να την υποτάσσει στις επιλογές της μειοψηφίας

· αναστηλώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς και όχι να τους κατεδαφίζει.

 

Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2018