ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν διαφωνούμε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Συνεργατισμός είναι απότοκο της κακοδιαχείρισης που προηγήθηκε του 2013, όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης δεν δόθηκαν οι σωστές  λύσεις ώστε να προστατευτεί κατάλληλα

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

Με αφορμή τα όσα δηλώνει σήμερα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνουμε πως δεν διαφωνούμε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Συνεργατισμός ήταν απότοκο της κακοδιαχείρισης που προηγήθηκε του 2013.

Όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης δεν δόθηκαν οι σωστές  λύσεις ώστε να προστατευτεί ο Συνεργατισμός.

Εάν για παράδειγμα, αντί για κρατικοποίηση το 1,5 δις που δόθηκε αρχικά δινόταν για να στηριχθεί ο Συνεργατισμός και την ίδια στιγμή αγοράζονταν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία θα παραχωρούνταν σε φορέα διαχείρισης, όπως επιχειρείται να γίνει σήμερα αλλά κάτω από πολύ πιο αρνητικές συνθήκες, θα μπορούσε ο Συνεργατισμός να μετατραπεί σε ένα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό οργανισμό από τότε.

Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε μέσα από ένα σωστό εποπτικό έλεγχο να συνεχίσει την κοινωνική του προσφορά χωρίς σήμερα να οδηγείται  σε πλήρη ιδιωτικοποίηση, με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Λευκωσία, 27 Μαΐου 2018

You may also like