ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

EASTMED1400

Η σημερινή υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο είναι προς την ορθή κατεύθυνση για την εκμετάλλευση και αξιοποίησή του.

Με αφορμή την εν λόγω συμφωνία επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ολοκλήρωσης του σχεδιασμού για την κατασκευή του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου (East Med) η οποία πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Η επιλογή αυτή εκτιμούμε ότι είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας δεδομένου ότι:

  • Αναβαθμίζει τη συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
  • Αναβαθμίζει το γεωστρατηγικό ρόλο Κύπρου – Ελλάδας στο πλαίσιο μιας κοινής πολιτικής την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε
  • Παρακάμπτει την Τουρκία και θέτει τέρμα στις κατά καιρούς εισηγήσεις (που δυστυχώς προέρχονται και από πολιτικές δυνάμεις της πατρίδας μας) για την κατασκευή αγωγού μέσω Τουρκίας.

 

Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2018