ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει επιπλέον 54 νέες θέσεις σχολικών βοηθών συνοδών ειδικής εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει επιπλέον 54 νέες θέσεις σχολικών βοηθών συνοδών ειδικής εκπαίδευσης. Θυμίζουμε πως η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει στους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης όπως και του συνόλου των θεμάτων που άπτονται μίας ολιστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για άμεση έναρξη του διαλόγου για επίλυση των διαχρονικών και πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παιδεία μας και τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία να αφορά όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στο κομμάτι της ειδικής εκπαίδευσης, ανάμεσα σε άλλα, προτείνουμε την άμεση στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της με δημιουργία περαιτέρω νέων θέσεων για σχολικούς συνοδούς για παιδιά με αναπηρίες, πρόσληψη ειδικών εκπαιδευτικών, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (ειδικών μονάδων), υποστηρικτική τεχνολογία και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2018

You may also like