ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση του Βουλευτή του Κ.Σ ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, σχετικά με την πρόταση νόμου «Περί Ποινικής Δικονομίας»

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκφράζω τις  ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τη θετική ανταπόκριση και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη σημερινή συζήτηση της πρότασης νόμου που κατέθεσα για τροποποίηση του «Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου».

Η πρόταση νόμου, που έγινε ομόφωνα αποδεχτή, αφορούσε την τροποποίηση του  «περί ποινικής δικονομίας νόμου» με σκοπό τα ποινικά αδικήματα ήσσονος σημασίας να καταγγέλλονται εγκαίρως, να εξετάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την Αστυνομία και να καταχωρούνται το συντομότερο δυνατό στο  Δικαστήριο, συμβάλλοντας έτσι  στην αποφόρτιση των Δικαστηρίων αλλά και της Αστυνομίας από υποθέσεις που συσσωρεύονται και χρονίζουν.

Παράλληλα προστατεύεται και ο πολίτης διότι είναι απαράδεκτο να καταχωρούνται ποινικές υποθέσεις για ήσσονος σημασίας ποινικά αδικήματα μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη διάπραξη τους, παραβιάζοντας έτσι το ανθρώπινο δικαίωμα της σύντομης και ταχείας απονομής της δικαιοσύνης.

 

Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2018

You may also like