ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕΚ

Για τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας

Με αφορμή τη συνάντηση των αρμόδιων φορέων στη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας στις 11/5/2018 για μελέτη των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία του Δήμου Λευκωσίας (Παγκύπριο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Φανερωμένης, Δημοτικό Αγ. Αντωνίου, Ελένειο Δημοτικό και Δημοτικό Αγίου Κασιανού) η Θεματική Παιδείας της ΕΔΕΚ επισημαίνει τα πιο κάτω:

α) Χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση του ΥΠΠ για μελέτη του θέματος, το οποίο ενέγραψε προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η ΕΔΕΚ.

β) Ελπίζει ότι το ενδιαφέρον του ΥΠΠ θα οδηγήσει στην άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων, τα οποία θα συμβάλουν στον τερματισμό της φθίνουσας πορείας, της περιθωριοποίησης και υποβάθμισης των ιστορικών αυτών εκπαιδευτηρίων.

γ) Η Θεματική Παιδείας της ΕΔΕΚ, μετά από μελέτη του θέματος, προτείνει να δοθούν κίνητρα και να παρθούν εκείνα τα μέτρα που θα αυξάνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της φοίτησης των μαθητών/τριών στα πιο πάνω σχολεία. Τα κίνητρα θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να είναι και τα πιο κάτω:

· Η μετατροπή των πιο πάνω σχολείων σε υποχρεωτικά ολοήμερα με την αναβάθμιση και της υλικοτεχνικής υποδομής τους.

· Η ένταξή τους σε ανοικτή εκπαιδευτική περιφέρεια, ώστε να μπορούν να εγγράφονται σε αυτά παιδιά από όλες τις αστικές περιοχές της μείζονος Λευκωσίας (όπως παιδιά εργαζομένων στην Παλιά Λευκωσία)

· Ενίσχυση των ομάδων ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών, οι περισσότεροι των οποίων είναι αλλόγλωσσοι, και μάλιστα πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων.

· Ενισχυτική διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

· Διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής.

· Ένταξη στα προγράμματα των πιο πάνω σχολείων των προγραμμάτων STEM (science technology engineering mathematics), αλλά και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών.

· Η λειτουργία μουσικών και αθλητικών προγραμμάτων (ανάλογα με αυτά που λειτουργούν στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία.

Θεματική Παιδείας ΕΔΕΚ

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2018

You may also like